Gerència i gestió

gerència

Oferta SOIB 1055 - Tècnic/a superior filòleg/loga

Què és?

En data 7 de setembre de 2020 es publica la llista provisional de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants. El termini per presentar al·legacions és del 8 al 10 de setembre de 2020 (ambós inclosos).

.