Gerència i gestió

gerència

Oferta SOIB 1055 - Tècnic/a superior filòleg/loga

Què és?

En data 7 de setembre de 2020 es publica la llista provisional de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants. El termini per presentar al·legacions és del 8 al 10 de setembre de 2020 (ambós inclosos).

En data 30 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits amb indicació de puntuació que han optingut les persones aspirants i indicació de la persona seleccionada per cobrir el lloc de treball ofert.

.