Gerència i gestió

gerència

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums COVID-19

Què és?

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums de les especialitats de Metge/essa/, infermer/a, educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial del manteniment, de conformitat amb la Resolució del president ,d’1 d’abril de 2020.

 

Especialitats convocades:

 

Metge/essa (Sense data fi de presentació sol·licituds)

- En data 13 d'agost de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020). NOU

- En data 10 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Infermer/a (Sense data fi de presentació sol·licituds)

- En data 13 d'agost de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Educador/a social (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 13 d'agost de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Auxiliar tècnic/a sanitari/a (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos).

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020).  NOU

Personal de serveis (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos)

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020).  NOU

Oficial del manteniment (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 9 de juliol de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 10 de juliol de 2020).

- En data 10 de juny de 2020 se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

 

Requisits:

La persona interessada ha de complir amb els requisits de la titulació requerida per cada especialitat.

Documentació:

a) Presentació d’instància per registre presencial o registre electrònic
b) Especificar en la instància  les següents dades: nom i llinatges, especialitat i COVID-19
c) Document d'identitat
d) Titulació requerida de l’especialitat
e) Certificat acreditatiu del nivell de català que disposa
f) Breu currículum vitae

 

Termini màxim de presentació:

No hi ha termini per les categories de metge/ssa i infermer/a.

Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020 per les categories d'educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial de manteniment.

 

Presentació de sol·licituds:

La documentació es pot presentar per registre electrònic https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentació es pot presentar presencialment a:

Registre General de l'IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d'Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Dades de contacte per més informació:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Adreça: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Telèfon: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Adreça electrònica: selecciorh@imas.conselldemallorca.net

.