Gerència i gestió

gerència

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums COVID-19

Què és?

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums de les especialitats de Metge/essa/, infermer/a, educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial del manteniment, de conformitat amb la Resolució del president ,d’1 d’abril de 2020.

 

Especialitats convocades:

 

Metge/essa (Sense data fi de presentació sol·licituds)

-En data 17 de setembre de 2021 es publica la resolució del president de l'IMAS per la qual s'actualitza la llista d'aspirants seleccionats de l'especialitat metge/ssa corresponent al procediment de "Selecció extraordinari i d'emergència per la selecció de personal interí essencial de l'IMAS degut a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19".

- En data 04 de desembre de 2020 es publica la llista definitiva actualitzada d'aspirants seleccionats. El termini de presentació de recursos és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats actualitzada fins dia 31 d'octubre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

 

Infermer/a (Sense data fi de presentació sol·licituds)

- En data 29 de desembre de 2021 es publica la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual es rectifica l'error de fet detectat a la Resolució, de dia 28 de desembre de 2021, d'actualització de la llista d'aspirants seleccionats de l'especialitat Infermer/a

- En data 28 de desembre de 2021 es publica la resolució de la presidenta de l'IMAS d'actualització del procediment de selecció essencial COVID19. Especialitat Infermer/a.

- En data 20 d'abril de 2021 es publica la resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'actualitza la llista d'aspirants seleccionats fins a 31 de març de 2021.

- En data 04 de desembre de 2020 es publica la llista definitiva actualitzada d'aspirants seleccionats. El termini de presentació de recursos és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats actualitzada fins dia 9 de novembre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Educador/a social (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 26 d'octubre de 2020 es publica la rectificació d'error a la llista definitiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 27 d'octubre de 2020)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Auxiliar tècnic/a sanitari/a (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos).

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020). 

Personal de serveis (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos)

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020). 

Oficial del manteniment (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 26 d'octubre de 2020 se publica la rectificació d'error de la llista definitiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 27 d'octubre de 2020)

- En data 9 de juliol de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 10 de juliol de 2020).

- En data 10 de juny de 2020 se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

 

Requisits:

La persona interessada ha de complir amb els requisits de la titulació requerida per cada especialitat.

Documentació:

a) Presentació d’instància per registre presencial o registre electrònic
b) Especificar en la instància  les següents dades: nom i llinatges, especialitat i COVID-19
c) Document d'identitat
d) Titulació requerida de l’especialitat
e) Certificat acreditatiu del nivell de català que disposa
f) Breu currículum vitae

 

Termini màxim de presentació:

No hi ha termini per les categories de metge/ssa i infermer/a.

Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020 per les categories d'educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial de manteniment.

 

Presentació de sol·licituds:

La documentació es pot presentar per registre electrònic https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentació es pot presentar presencialment a:

Registre General de l'IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d'Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Dades de contacte per més informació:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Adreça: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Telèfon: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Adreça electrònica: selecciorh@imas.conselldemallorca.net

.