Gerència i gestió

gerència

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums COVID-19

Què és?

Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums de les especialitats de Metge/essa/, infermer/a, educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial del manteniment, de conformitat amb la Resolució del president ,d’1 d’abril de 2020.

 

Especialitats convocades:

 

Metge/essa (Sense data fi de presentació sol·licituds)

- En data 04 de desembre de 2020 es publica la llista definitiva actualitzada d'aspirants seleccionats. El termini de presentació de recursos és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació. NOU

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats actualitzada fins dia 31 d'octubre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Infermer/a (Sense data fi de presentació sol·licituds)

- En data 04 de desembre de 2020 es publica la llista definitiva actualitzada d'aspirants seleccionats. El termini de presentació de recursos és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació. NOU

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats actualitzada fins dia 9 de novembre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Educador/a social (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 26 d'octubre de 2020 es publica la rectificació d'error a la llista definitiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 27 d'octubre de 2020)

- En data 13 d'agost de 2020 es publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 10 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

Auxiliar tècnic/a sanitari/a (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny es publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos).

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020). 

Personal de serveis (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 30 de juny se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'1 al 14 de juliol ambdós inclosos)

- En data 21 de setembre de 2020 es publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020). 

Oficial del manteniment (Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020)

- En data 26 d'octubre de 2020 se publica la rectificació d'error de la llista definitiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 27 d'octubre de 2020)

- En data 9 de juliol de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 10 de juliol de 2020).

- En data 10 de juny de 2020 se publica llista provisional de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos)

 

Requisits:

La persona interessada ha de complir amb els requisits de la titulació requerida per cada especialitat.

Documentació:

a) Presentació d’instància per registre presencial o registre electrònic
b) Especificar en la instància  les següents dades: nom i llinatges, especialitat i COVID-19
c) Document d'identitat
d) Titulació requerida de l’especialitat
e) Certificat acreditatiu del nivell de català que disposa
f) Breu currículum vitae

 

Termini màxim de presentació:

No hi ha termini per les categories de metge/ssa i infermer/a.

Data fi de presentació sol·licituds 18/05/2020 per les categories d'educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial de manteniment.

 

Presentació de sol·licituds:

La documentació es pot presentar per registre electrònic https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentació es pot presentar presencialment a:

Registre General de l'IMAS
C/ del General Riera, 67. 07010. Palma

Centre comarcal d'Inca
C/ del General Luque, 223. 07300. Inca

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 2. 07500. Manacor

Dades de contacte per més informació:

IMAS-Gerència
Departament de Recursos Humans
Adreça: C/. General Riera, 67 – 2n pis
Telèfon: 971 763 325 ext. 1120 o ext. 1100
Adreça electrònica: selecciorh@imas.conselldemallorca.net

.