Inclusió Social

inclusió social

Bones pràctiques a les festes populars

Què és?

El 14 de maig de 2015 es va aprovar el Pla sobre drogues i altres addiccions de Mallorca, un dels reptes del qual és coordinar, definir i potenciar els objectius que té en comú amb els plans municipals sobre drogodependències i altres addiccions de l’illa.

El juny del 2017, i amb la participació de 25 municipis, es varen posar en comú les actuacions que envolten les festes populars i es va fer el primer recull de bones pràctiques.

En aquest lloc posam a la vostra disposició el document: Bones pràctiques a les festes populars, que recopila, ordena i actualitza una llista d’accions derivades de la posada en comú esmentada i aprofitam per donar les gràcies als municipis que hi han col·laborat.

Per altra banda, no es tracta d’un document «tancat» perquè la Secció de Prevenció i Planificació Comunitària continua fent feina amb la xarxa dels municipis de la part forana, i també forma part de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, per fer que el document s’actualitzi periòdicament.

Què ofereix?

El document Bones pràctiques a les festes populars recull les propostes d’actuacions següents:

Mesures de seguretat
Per garantir la seguretat durant la celebració de les festes i evitar els riscos derivats de la massificació i del consum abusiu de begudes alcohòliques i altres drogues.
 
Programa de recuperació de les festes populars
Per recuperar els valors de la festa que no se centren només en el consum i l'evasió. Es treballa habitualment amb l'alumnat els fets històrics i culturals de la festa.
 
Fins als 18, 0 graus!
Per sensibilitzar la comunitat sobre la prohibició de dispensar begudes alcohòliques a persones menors d'edat.
 
“Bus Verbenero”
Per sensibilitzar la gent jove sobre el consum responsable de begudes alcohòliques. El bus és per a majors de 18 anys, i joves d'entre 16 i 18 amb autorització familiar.
 
Barres de festes responsables
Per sensibilitzar les persones que instal·len barres de bar a les festes sobre la necessitat de fer una dispensació responsable de begudes alcohòliques.
 
L'IMAS ofereix un curs gratuït sobre Dispensació responsable de begudes alcohòliques al seu web de formació oberta en línia:
 
Més informació sobre les sessions disponibles i els tràmits d'inscripció a la seu-e
 
Campanyes institucionals
Per conscienciar i sensibilitzar la població diana en funció de la campanya seleccionada.
 

A qui s'adreça?

El document Bones pràctiques a les festes populars s'adreça a les persones que organitzen i preparen les festes, però també a tota la població que hi pugui estar interessada.

.