Gent gran

Foto persona major amb infant

Atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors

Què és?

És un programa d'atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors i altres cuidadors no professionals, per ajudar-los i capacitar-los a millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen a les persones majors amb dependència.

Objectius:

  • Proporcionar els coneixements i el suport tècnic i psicosocial necessari per a millorar tant la qualitat de vida dels cuidadors, com de l'assistència que necessiten les persones majors que cuiden
  • Millorar l'estat emocional i minvar el sofriment personal dels familiars cuidadors mitjançant la modificació de conductes, pensaments i/o emocions desadaptatius
  • Incloure a la comunitat un instrument de promoció i millora de la qualitat de vida dels familiars cuidadors, tot evitant o minvant el deteriorament del seu entorn familiar, social i laboral; així com també reforçant la seva feina i la seva autonomia
  • Dotar la comunitat d'un servei permanent i estable de referència, proper i qualificat per a qualsevol tema que afecti la vivència psicosocial dels familiars cuidadors de persones majors
  • Sensibilitzar la comunitat vers la situació vulnerable dels familiars cuidadors de persones majors

Què ofereix?

  • Espais de grup en els quals es proporcionen eines i suport tècnic per ajudar i capacitar els familiars per a millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen als seus familiars
  • Valoració i suport psicosocial

A qui s'adreça?

Familiars cuidadors i cuidadors no professionals dels municipis de Mallorca, que tenen al seu càrrec persones majors en situació de dependència.

Com accedir-hi?

Derivats pels serveis socials municipals i per altres serveis.

Atenció

.