Gent gran

Foto persona major amb infant

Promoció de l'envelliment actiu i saludable

Què és?

És un programa per a fomentar línees d’actuació comunitària i estratègies de prevenció destinades a promoure comportaments beneficiosos per un envelliment actiu, independent i saludable.

  • Procés per a optimitzar les oportunitats de gaudir d’un benestar físic, social i mental, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa
  • Fomentar el treball interinstitucional per aquest col·lectiu
  • Fer de l’envelliment una experiència positiva
  • Fomentar la informació i la prevenció per afavorir una vida autònoma i independent
  • Reconèixer les aportacions de les persones grans en el desenvolupament social

Què ofereix?

Creació d'estratègies actives i renovables en resposta a les necessitats emergents i a les oportunitats de l'entorn local i europeu.

A qui s'adreça?

  • Persones majors i els seus familiars
  • Professionals sociosanitaris

Com accedir-hi?

A través de l'Àrea de Gent Gran de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

.