Gerència i gestió

gerència

Autorització de serveis socials

Què és?

Obtenir les corresponents autoritzacions administratives per poder prestar, modificar, canviar la titularitat o cessar el funcionament d'un servei social.

.