Gerència i gestió

gerència

Borsí de tècnic/a auxiliar d'informàtica

Què és?

En data d'avui, 17 d'abril de 2018, s'ha publicat al BOIB el llistat definitiu de valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de tècnic auxiliar d'informàtica.

Termini de presentació de recursos d'alçada: del 18 d'abril al 17 de maig de 2018 (ambdós inclosos). 

Els recursos d'alçada es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.