Gerència i gestió

gerència

Borsí d'auxiliar d'administració general

Què és?

En data 10 de febrer de 2021 es publica la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es rectifica l'error material detectat en la Resolució de la presidència de l'IMAS de 25 de gener de 2019 per la qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats.

La publicació d'aquesta llista actualitzada no afecta ni altera l'ordre de prelació actual, que és conseqüència de la gestió ordinària de la borsa.

 

Al BOIB núm. 14/2019 de 31 de gener s'ha publicat la llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació del borsí de treball d'auxiliar d'administració general.

El termini de presentació de recursos és de l'1 al 28 de febrer de 2019 (ambdos inclosos).

 

En data 27 de novembre de 2108 s'ha publicat la llista provisional baremada de les persones aspirants admesas al concurs per formar part de un borsí de treball d'auxiliar d'administració general.

El termini de presentació de reclamacions és del 28 de novembre al 12 de desembre (ambdos inclosos).

 

En data 6 de novembre de 2018 s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'IMAS de modificació de les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part d'un bolsí de treball d'auxiliar d'administración general.

El termini de presentació de recursos és del 7 de novembre al 6 de desembre (ambdos inclosos).

 

En data 23 d'abril de 2018 s'han publicat les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part d'un borsí de treball d'auxiliar d'administració general.

El termini de presentació de recursos és del 24 d'abril al 23 de maig (ambdos inclosos).

 

Els recursos i les reclamacions es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.