Inclusió Social

inclusió social

Ajuda d'urgència social per al suport als processos d'inserció

Què és?

L'Ajuda d’Urgència Social per al Suport als Processos d’Inserció és una prestació econòmica supeditada al seguiment d’un programa d’acompanyament cap a la inserció sociolaboral de persones i famílies en risc d’exclusió que es tramita a través de l’IMAS. 

Per poder-la percebre, és indispensable, per tant, que les persones beneficiàries formin part activa d’un itinerari d’inclusió sociolaboral dissenyat per professionals de l’àrea d’Inclusió Social del Consell.

L’objectiu d’aquest programa és garantir una millor atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, un col·lectiu prioritari a l’hora de millorar i reforçar els recursos que permeten la seva inclusió a la societat. S’inicia amb una primera fase d’avaluació personal integral a partir de la qual personal tècnic especialitzat i participants consensuen un pla individualitzat, adaptat a cada circumstància, que concreta què fer i cap a on anar per aconseguir la seva reinserció en la societat i prevenir que es cronifiquin situacions d’atur o de dependència de les ajudes socials. 

L’import de l’ajuda és compatible amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Social Garantida (RESOGA) i va en funció dels ingressos de la unitat familiar i de la seva composició.

Aquesta funciona com un incentiu extra per poder assumir les despeses o la manca d’ingressos vinculada al temps que les persones beneficiàries dediquen als plans acordats.

 

.