Inclusió Social

inclusió social

Ajudes d'urgent i greu necessitat (UGN)

Què és?

Atorgar ajudes econòmiques als ajuntaments perquè els serveis socials de cada municipi decideixin a quines persones en situació de necessitat greu o urgent s'ha de concedir aquesta prestació.

.