Gent gran

Foto persona major amb infant

Programa de Prioritat Social

Què és?

És un programa que ofereix el seu servei als tècnics d'atenció primària quan aquests detecten casos de persones majors que estan en risc de desprotecció i/o maltractament.

Què ofereix?

  • Suport tècnic especialitzat a la xarxa d'atenció social a les persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament
  • Valoració del grau de risc de desprotecció i/o maltractament
  • Intervenció específica en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció i/o maltractament

 

A qui s'adreça?

Xarxa pública d’atenció a les persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament.

Què cal aportar?

La documentació figura a la sol·licitud específica de prioritat social

Com accedir-hi?

  • Amb una sol·licitud específica de prioritat social

(Equip tècnic de l’Àrea de Gent. Protecció del Major. -Àmbit comunitari-)

 

Horari d'atenció

de 8 a 15 hores

.