Gent gran

Foto persona major amb infant

Valoració per a ingrés residencial de gent gran

Què és?

Valorar una sol·licitud d'ingrés en un centre residencial per a una estada temporal, per a un reagrupament familiar o per a un trasllat entre centres, amb l'objecte d'avaluar el compliment dels requisits, així com l'assignació de la plaça en la residència.

.