Gerència i gestió

gerència

Reconeixement dels serveis prestats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Què és?

Obtenir el reconeixement dels serveis prestats a l'IMAS. A aquest efecte, aquests serveis es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral.

.