Gerència i gestió

gerència

Borsí d'ajudant/a de cuina

Què és?

En data 24/03/2018, s'ha publicat la resolució d'aprovació de la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per formar part d'una borsa de treball de l'escala d'administració especial, subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis, categoria Operari, especialitat Ajudant /a de Cuina.

El termini de presentació de recursos és del 25 de març al 24 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

 

En data 20/03/2018, s'ha publicat la modificació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat ajudant/a de cuina.

El termini de presentació de recursos és del 21 de març al 20 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

 

Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels Ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.