Gerència i gestió

gerència

Borsí de zeladors

Què és?

En data 24 de maig de 2018 s'ha publicat al BOIB la llista definitiva baremada de persones que forman part de la borsa de treball de l'especialitat de zelador/a.

El termini de presentació de recursos és del 25 de maig al 24 de juny de 2018 (amdós inclosos).

 

En data 25 d'abril de 2018 s'ha publicat la llista provisional baremada de persones que forman part d'una borsa de treball de l'especialitat de zelador/a.

El termini de presentació d'al·legacions és del 26 d'abril al 10 de maig de 2018 (amdós inclosos).

 

Dia 19 d'abril s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 16 d'abril de 2018, per la qual es modifiquen les llistes definitives de les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat zelador/a.

El termini de presentació de recursos és del 20 d'abril al 19 de maig de 2018 (ambdós inclosos).

 

Els recursos i les al·legacions es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.