Gerència i gestió

gerència

Borsí d'auxiliar educatiu

Què és?

En data 22 de setembre de 2018 s'ha publicat, al BOIB, la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual s'aprova la llista modificada d'aspirants seleccionats en el concurs per formar part d'una borsa de treball de l'escala d'Administració especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu.

El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos). Nou.

 

En data 15 de maig de 2018 s'ha publicat, al BOIB, la llista definitiva baremada d'una borsa de treball de l'Escala d'Admnistració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe personal d'oficis/ajudant, Especialitat auxiliar educatiu.

El termini de presentació de recursos és del 16 de maig al 15 de juny (ambdós inclosos).

Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.