Gerència i gestió

gerència

Borsí de treballador/a social

Què és?

En data 22/09/2018 s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual s'aprova la llista modificada d'aspirants seleccionats en el concurs per formar part d'una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especilitat Treballador/a social.

El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos).

 

En data 20/03/2018 s'ha publicat el llistat definitiu de valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persone aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Treballador/a Social.

El termini de presentació de recursos és del 21 de març al 20 d'abril (ambdós inclosos).

Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

.