Serveis Socials, Infància i Familia

Programa seguiment guardes amb finalitat adoptiva

Què és?

Es tracta d’un servei que ofereix l’Administració amb un programa concertat amb l’entitat sense afany de lucre INTRESS per donar suport a la integració d'un nou membre en la família, amb la finalitat de ser adoptat. Establir una bona base de vincle familiar és bàsic en aquest moment.

Què ofereix?

L’objectiu principal del servei és garantir que les adopcions s’assoleixin amb èxit, minimitzant-ne els factors de risc que amenacen la plena integració del menor en la família i en la societat.

A qui s'adreça?

A les famílies adoptives, als menors que han de ser adoptats i als professionals amb els quals tenen relació.

Com accedir-hi?

Secció d'adopcions de l'IMAS

.