Gerència i gestió

gerència

Borsa de treball d'educadors socials

Què ofereix?

Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants i el nùmero d'ordre del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a social.
 
Termini de recursos del 24 de febrer al 23 de març de 2017 (Ambdós inclosos). Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901).
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.