Atenció a la Dependència

Foto persona major amb infant

Assignació de places residencials insulars per a persones dependents

Què és?

És un servei que té com objectiu principal l’assignació de recursos a les persones que ja han estat valorades amb grau de dependència i han escollit com a recurs idoni una residència o un centre de dia.

Rep totes les peticions de recurs idoni de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de Mallorca que envien els i les treballadores socials desplegats als municipis.

Les peticions s’unifiquen en una sola llista de necessitats i, a partir de la llista de reserva, es cobreixen les baixes que es produeixen als centres.

Què ofereix?

  • Gestió de la llista unificada
  • Gestió de les llistes de reserves dels centres
  • Suport i assessorament als treballadors/dores socials dels municipis i centres

A qui s'adreça?

Persones majors i els seus familiars.

Com accedir-hi?

A través de la petició dels treballadors/dores socials dels serveis socials.

Horari d'atenció

de 9 a 14 hores

Atenció

.