Gent gran

Foto persona major amb infant

Difusió del bon tracte i prevenció del maltractament a persones majors

Què és?

És un programa de caire comunitari, destinat a sensibilitzar la població sobre l’abús i el maltractament a les persones majors per fomentar els seus drets i la seva dignitat amb línees d’actuació preventives, especialment dirigides a aquest sector de població, els seus familiars i cuidadors.

L’objectiu principal és apropar la població a la realitat del maltractament cap a les persones grans, i proposar respostes a aquesta situació, moltes vegades invisible o no acceptada.

S’estructura a partir de:

 1. Crear espais per a promocionar un envelliment digne sense discriminació per raons d’edat i de gènere
 2. Fomentar el bon tracte perquè els majors gaudeixin d'un envelliment amb qualitat, afavorint actituds de respecte, de protecció, el dret a decidir i a rebre una atenció i cura integral
 3. Establir estratègies d'intervenció preventives davant el maltractament  dins l'àmbit domèstic comunitari i institucional
 4. La difusió dels drets, deures i de conceptes de l’àmbit jurídic com l'auto-tutela, voluntats anticipats i l'obligació d’aliments

Què ofereix?

 • Conferències d’informació i de sensibilització
 • Formació especialitzada per a professionals
 • Formació específica per a persones grans i els seus cuidadors

A qui s'adreça?

 • Persones majors i població general
 • Professionals sociosanitaris
 • Cuidadors de persones dependents

Com accedir-hi?

Institucions:

 • Ajuntaments de Mallorca
 • Centres referencials vinculats a persones majors
 • Centres de formació sociosanitaris

Temporalització: s’inicia a partir de la sol·licitud dels ajuntaments i/o altres serveis o centres referents i, s’estableix la temporalització.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 8 a 14 hores

.