Gent gran

Foto persona major amb infant

Programa de suport psicosocial, educatiu i d'estimulació cognitiva per a la gent gran (seu-e)

Què és?

És un programa de suport a les persones majors, dirigit a potenciar l’envelliment actiu i l’autonomia personal, treballant la prevenció i/o compensació de les dificultats de memòria que poden anar associades a l’envelliment.

.