Gerència i gestió

gerència

Relació d'ajuntaments a efectes de registre únic de documents

Què és?

El Consell de Mallorca, institució a la qual pertany l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments de Mallorca atès l'interès comú de facilitar que els ciutadans del municipi presentin documents davant del Consell de Mallorca.

Per això, a l’hora de presentar una sol·licitud, escrit o comunicació adreçat al Consell de Mallorca o a l'IMAS es podrà fer en el registre d’entrada de documents de l’ajuntament.

.