SERVEIS DE LA DIRECCIÓ INSULAR D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

A) PROCEDIMENTS DE CONCERTACIÓ EN TRAMITACIÓ

- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a gent gran en situació de dependència del terme municipal de Palma
Places a concertar: 50 places
Preu/plaça:
     Grau I: 30,35 €/dia (IVA exempt)
     Grau II: 34,79 €/dia (IVA exempt)
     Grau III: 40,00 €/dia (IVA exempt)
Pressupost: 345.438,75 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12466 de 18/08/2021 (BOIB núm. 114, de 26/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=72152