SERVEIS DE LA DIRECCIÓ INSULAR D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

B) ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA VIGENTS

Actualment, l'IMAS no té en vigor cap acord d'acció concertada dels Serveis, d'aquesta Direcció Insular.