SERVEIS DE LA DIRECCIÓ INSULAR D'INFÀNCIA I FAMILÍA

A) PROCEDIMENTS DE CONCERTACIÓ EN TRAMITACIÓ

Actualment, l'IMAS no té cap procediment de concertació en tramitació, d'aquesta Direcció Insular.