Notícies

Notícies

El Consell Assessor de l’IMAS es reuneix per conèixer el Pla d’Acció per al 2012

dilluns, 26. març 2012

Aquest òrgan de participació i consulta no es reunia des del novembre del 2010

 

El Consell Assessor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), presidit per la consellera de Benestar Social i presidenta de l’IMAS, Catalina Cirer, s’ha reunit aquest matí per analitzar el Pla d’Acció de la institució per aquest any 2012.

El Consell Assessor és un òrgan de consulta i participació sectorial que té entre les seves funcions conèixer i examinar els projectes, plans i programes que són competència de l’IMAS. Aquest òrgan, que s’ha constituït de nou en aquesta trobada, no es reunia des del mes de novembre del 2010.

En aquest sentit, el Consell Assessor de l’IMAS està format la presidenta i la secretària de l’IMAS i per desset vocals, repartits de la següent forma: quatre persones d’entitats representatives de serveis socials, una d’interessos locals, quatre representants d’organitzacions sindicals, quatre designades pel president, més un membre de cada partit polític amb representació al Consell i el director gerent de l’IMAS.

En aquest cas els representants de les entitats de serveis socials són Magela Sosa (FEIAB); Jesús Luna (FOQUA); Manuel Zafra (UNAC) i Maragarita Riutort (Càritas). Pel que fa a les entitats representatives d’interessos locals, en aquest cas la vocalia l’ostenta un representant de la FELIB; Antoni Mulet.

La resta de vocals són, en el cas de les designades per la presidenta; Catalina Borrás, Margalida Jordá, Miquel Alenyà i Joan Manel Quetglas. I pels sindicats, Eva Beatriz Cerdeiriña (CCOO); Margarita Bárez (UGT); Bartomeu Canals (STEI-i) i Esterlita Pérez (CSIF).

Completen el Consell Assessor de l’IMAS els representats dels partits polítics amb representació al Consell de Mallorca, que són, Jaume Crespí (PP); Jaume Garau (PSOE) i Miquel Enseñat (PSM-IV-ENTESA).

En aquesta primera trobada del Consell Assessor de la legislatura la consellera, acompanyada pels membres de l’equip directiu de l’IMAS, ha donat a conèixer el Pla d’Acció de la institució per al 2012 i ha recollit les propostes i suggeriments dels diferents vocals que l’integren.