Notícies

Notícies

L’IMAS inicia un nou curs de formació per a famílies d’acollida permanent

dimecres, 16. maig 2012

Un total de 10 famílies participen en aquest curs amb el propòsit de formar part del programa d’acolliment NIU del Consell

Un total de deu famílies han iniciat un nou curs de formació per a Famílies NIU organitzat per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per fomentar l’acolliment familiar de nins i nines que, per diferents motius, no poden estar amb la seva família.

El curs consta d’un total de set sessions, durant les quals es tractaran tots els temes relacionats amb l’acolliment familiar: marc jurídic, situacions de maltractament, seqüeles de maltractament als menors, pautes educatives, suport a l’acolliment...

Les sessions són dinàmiques i participatives, es projecten diferents vídeos d’interès i es compta també, en algunes ocasions, amb la presència de famílies acollidores en actiu que exposen les seves experiències personals en aquest àmbit.

El programa de famílies NIU és un programa d’acolliment familiar permanent, en família aliena, que ofereix a l’infant una alternativa familiar estable dins d’un context familiar alternatiu. En aquests casos, el menor sempre és major de sis anys, la durada de l’acolliment és indefinida i es produeix una separació definitiva dels seus progenitors.

Totes les persones que volen formar part del banc de famílies NIU han de fer el curs de formació, com preveu el Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat. El procediment d’admissió es completa amb una valoració psico-social i la visita d’un responsable al domicili familiar.

El curs de formació s’ha erigit com un dels eixos fonamentals del programa ja que la seva doble vessant de formació i de selecció permet que el grup, al llarg de les set sessions previstes a cada curs, es pugui construir una idea més real del què és l’acolliment familiar i reforçar, així, els seus recursos per afrontar els conflictes. I alhora es reforcen entre els membres del grup els principis, les idees i els valors que els varen motivar a ser una família acollidora.