Notícies

Notícies

Noves famílies s’incorporen al programa NIU d’acolliment familiar permanent de l’IMAS

dimarts, 5. juny 2012

La institució ha organitzat un curs amb el propòsit d’augmentar el nombre de famílies d’acollida permanent que s’incrementa en vuit
 

La coordinadora de l’àrea de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Teresa Martorell, ha felicitat avui les famílies que han dut a terme un nou curs de formació per a Famílies NIU, el qual ha organitzat l’IMAS per fomentar l’acolliment familiar permanent de nins i nines que, per diferents motius, no poden estar amb els seus pares. Un total de vuit famílies han duit a terme aquest curs de manera satisfactòria.

El curs ha constat de set sessions, durant les quals s’han tractat tots els temes relacionats amb l’acolliment familiar: marc jurídic, situacions de maltractament, seqüeles de maltractament als menors, pautes educatives, suport a l’acolliment, etc. Aquestes noves famílies se sumen a les 72 que formen part del programa NIU.

El programa de famílies NIU de l’IMAS és un programa d’acolliment familiar permanent, en família aliena, que ofereix a l’infant una alternativa estable dins d’un context familiar alternatiu. En aquests casos, el menor sempre és major de sis anys, la durada de l’acolliment és indefinida i es produeix una separació definitiva dels seus progenitors.

Totes les persones que volen formar part del banc de famílies NIU han de fer el curs de formació, com preveu el Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat. El procediment d’admissió es completa amb una valoració psico-social i la visita d’un responsable al domicili familiar.