Notícies

Notícies

Una mirada cap a la protecció de la gent gran

divendres, 22. juny 2012

Prevenir i conscienciar sobre la importància del maltractament a la gent gran, principals conclusions de la jornada organitzada per l’IMAS

Prevenir qualsevol tipus de maltractament cap a la gent gran i conscienciar a la societat en general de la importància i la gravetat d’aquest fenomen són dues de les principals conclusions que es poden extreure de les jornades organitzades el passat dia 15 de juny per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb motiu de l’Any Internacional de l’Envelliment Actiu i la solidaritat entre generacions.

La jornada, de caràcter tècnic, es va organitzar des de l’àrea de Gent Gran amb el propòsit d’augmentar la consciència sobre aquesta problemàtica social. Hi assistiren poc més de 200 persones i hi participaran experts en diferents àmbits.

En aquest sentit, amb l’objectiu d’augmentar al màxim el coneixement sobre aquesta problemàtica social, des de l’àrea de Gent Gran de l’IMAS s’han recapitulat les principals conclusions de les ponències que aproparen aquesta realitat des de la vessant social, psicològica, jurídica i sanitària.