Notícies

Notícies

La memòria d’activitats de l’IMAS ja es pot consultar a la web

dimarts, 9. abril 2013

El document recull les actuacions duites a termes per les diferents àrees de l’Institut al llarg del 2012

La memòria d’activitats de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del 2012 ja es pot consultar a la pàgina web de la institució, en concret a la secció de Documentació (www.imasmallorca.net) on es recullen també les memòries dels anys 2007 a 2011 i altres documents d’interès relacionats amb l’IMAS.

El document recull les actuacions que s’han duit a terme a les diferents àrees de l’IMAS; Persones amb Discapacitat, Gent Gran, Inclusió Social i Menors, Família i Igualtat, així com aquelles accions transversals que afecten la població en general.

Així mateix, es fa un breu resum d’altres activitats o serveis que s’han duit a terme i/o s’han posat en marxa i que no es poden quantificar en xifres, a més d’una comparativa de les dades més rellevants dels darrers quatre anys.