Notícies

Notícies

El programa de recerca d’orígens resol el 50% de les sol•licituds que rep

dilluns, 1. abril 2013

Es tracta d’un servei que permet a les persones que han estat adoptades trobar les seves famílies biològiques

El servei de recerca d’orígens és un programa adreçat a persones adoptades, amb la finalitat de donar cabuda al dret dels adoptats a conèixer la seva identitat preadoptiva. La seva feina s’estrucutura a través de diverses actuacions d’assessorament, orientació i mediació amb les famílies. El servei està adscrit a la secció d’Adopcions de l’Àrea de Menors, Família i Igualtat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Des de la seva posada en funcionament el 2003 i després de la seva constitució com a servei permanent de l’IMAS s’han rebut un total de 150 sol•licituds. Només el 2012 el nombre de sol•licituds fou de 21 (2 d’elles d’adopcions internacionals) i se’n resolgueren 10.

Els principals objectius del programa són:
- Ajudar els adoptats que ho sol•licitin a conèixer la seva identitat preadoptiva.
- Ajudar els adoptats a prendre consciència de la situació, elaborar i valorar tot el procés i la presa de decisions.
- Assessorar la família adoptiva sobre el procés d’acompanyament als fills adoptats durant la recerca.
- Orientar la família biològica.

El dret a la recerca d’orígens està reconegut a l’Estat espanyol des de l’any 2007, assignant les competències a les entitats públiques de protecció de menors. Aquesta competència  no es concreta únicament en la recerca i localització de la informació, sinó en dur a terme un treball tècnic de mediació entre les famílies o persones implicades.

El procés d’intervenció en cada un dels expedients consta de dues parts:
- La intervenció d’un administratiu amb la finalitat de completar la informació i localització de les persones implicades. S’inicia l’investigació amb la col•laboració de l’Arxiu General del Consell, que conté expedients que daten del segle XVI. Així mateix, també s’hi troben arxivats els expedients de l’antic Tribunal Tutelar de Menors, de la Junta de Protecció i de la Llar de la Infància, així com els de l’Hospital General de Mallorca.
- La intervenció d’un psicòleg que durà a terme la lectura i comprensió de la informació i tota la tasca de mediació entre les parts, a més de donar el suport psicològic precís per elaborar la informació.

En aquest sentit l’IMAS ha intervingut en diferents processos que han tengut ressonància mediàtica, com el d’una “nina robada” o la possible filla de Joan March Ordinas.