Notícies

Notícies

L’IMAS ha gestionat l’ingrés a residències de 375 persones depenents durant el 2012

dilluns, 11. març 2013

El Consell de Mallorca gestiona un total de 1.836 places residencials en el marc de la Llei de Dependència

 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), a través del seu programa de valoració i assignació de recursos per a persones depenents, ha gestionat aquest 2012 l’ingrés de 375 persones depenents a places residencials.

En aquest sentit, cal recordar que l’IMAS gestiona un total de 1.836 places residencials, de les quals 1.087 són a centres propis i 749 són places concertades. Dels nous ingressos 291 han estat de dones i 84 homes.

Pel que fa a les edats, un 56% de les dones té més de 85 anys i un 36% més de 75 anys, mentre que en el cas dels homes el percentatge de majors de 85 anys ha estat d’un 32% i el de majors de 75 anys d’un 43%.

Respecte al grau de dependència del nous ingressos, en virtut de l’aplicació dels barems de la Llei de Dependència i Promoció de la Autonomia 39/2006, el 47% tenien el Grau III, que correspon a una gran dependència, la qual cosa implica que necessiten tenir sempre al seu costat una persona que els ajudi a dur a terme diverses activitats bàsiques del dia a dia; i el 49 % el Grau II, que correspon a dependència severa i, si bé necessiten l’ajuda d’una persona per dur a terme diferents tasques, no requereixen la presència permanent d’un cuidador.

Per altra banda, cal recordar que l’IMAS, juntament amb el Govern balear, és el responsable de valorar totes les peticions que arriben per mitjà dels treballadors socials municipals i unificar-los en una llista única. Durant l’any 2012, es varen validar 977 expedients per incloure en aquesta llista, dels quals 725 sol·licitaven recurs de residència i 252 un recurs de centre de dia.