Notícies

Notícies

Més de 250 persones amb discapacitat cercaren feina a través de l’IMAS el 2012

dimarts, 19. febrer 2013

Durant l’any s’han formalitzat 158 contractes gràcies al programa “Ergon” de la institució insular

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), a través del programa d’Inserció Sociolaboral per a persones amb discapacitat “Ergon”, va atendre durant el 2012 un total de 252 demandants d’ocupació que patien qualque tipus de discapacitat.

Tot i les dificultats per aconseguir feina en l’actual conjuntura econòmica, des de l’IMAS han aconseguit formalitzar 158 contractes durant l’any, quasi la totalitat (109) en empreses privades. 47 dels contractes han estat indefinits, 12 d’una durada superior a l’any, 16 de mig any, 65 entre un i sis mesos i just 18 contractes han estat inferiors al mes.

L’Itinerari integral d’inserció “Ergon” dsenvolupat per l’IMAS té com a objectiu promoure i facilitar que persones amb qualque tipus de discapacitat puguin optar amb les màximes competències a la integració laboral en el mercat ordinari i a la plena normalització social. Així, des de la secció de Treball amb Suport de l’IMAS es duen a terme procediments sistemàtics d’orientació, formació, suport i seguiment laboral i social.

Pel que fa al perfil de les persones ateses pel programa de Treball en Suport de l’IMAS durant el 2012, quasi la meitat patien una discapacitat intel·lectual (135). Per edats, 88 tenien entre 18 i 25 anys, 72 entre 25 i 35 i 42 entre 35 i 45 anys. De la resta, 31 tenen entre 45 i 55 anys, 7 entre 55 i 65 anys i 12 entre 16 i 18 anys.