Notícies

Notícies

El Servei d'Atenció Integral a Domicili de l'IMAS avança cap a la millora assistencial i l'especialització dels seus professionals amb noves ajudes tècniques

dimecres, 16. febrer 2022

La institució insular adquireix 20 motxilles equipades amb productes de suport necessaris per facilitar les tasques dels auxiliars d’infermeria quant a transferència i mobilització dels usuaris del SAID

El Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) compta amb una nova eina de feina que facilitarà el dia a dia a tots els professionals que assisteixen els usuaris a ca seva, especialment els que requereixen una major atenció a causa del seu grau de dependència i els que tenen més problemes de mobilitat.

Amb la finalitat d'avançar en la millora de la qualitat del servei, l'IMAS ha adquirit 20 motxilles equipades amb tot un seguit d'ajudes tècniques. Les motxilles s'han distribuït als diferents centres de treball dels professionals d'atenció directa als usuaris del SAID. Cada una d’elles facilita el desenvolupament de les tasques d'atenció diàries, especialment les de transferència i mobilització, amb eficàcia, seguretat i comoditat.

La presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, ha explicat que «la iniciativa s'emmarca dins els objectius prioritaris marcats pel SAID per enguany, que són apostar per la formació continua i l'especialització de les treballadores i treballadors, continuar creixent en nombre d'usuaris i de professionals en plantilla i avançar en la coordinació dels diferents àmbits d'atenció: comunitària, especialitzada i sanitària».

Del 14 al 22 de febrer, els tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que formen part de l'equip del SAID participen en les sessions de formació necessàries per poder controlar el funcionament dels aparells integrats a les motxilles. Aquestes es duen a terme a diferents llocs de l'illa: Migjorn, Palma, Nord, Raiguer i Llevant.

Segons el director insular d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, «aquesta inversió respon a l'estratègia de millora constant en la prestació de servei i de formació continuada dels professionals per avançar cap a una major especialització de la intervenció en cures en l'entorn comunitari».

Terapeutes ocupacionals especialitzats, posats a disposició de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'empresa distribuïdora del material, són els encarregats d'impartir les classes.

A més de la motxilla de transport, que per si mateixa ja és una eina útil, al seu interior es poden trobar taules rígides i taules de transferència amb disc i coixí giratori, cinturó per acomodar el moviment, llençols tubulars lliscants, bandes de subjecció per a reposicionament i un codi QR que enllaça a un tutorial amb l'explicació concreta de tot el funcionament, en cas de dubtes.