Notícies

Notícies

L’IMAS posa en marxa un servei específic de tractament de patologia dual

dilluns, 24. maig 2021

L’objectiu és donar una millor resposta a l’augment de persones que presenten aquesta simptomatologia 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha posat en marxa en el marc de la secció d’Inclusió Social un servei específic d’atenció a les persones amb problemes d’addicions que presenten una patologia dual per oferir-los un tractament idoni i més personalitzat.

Fins el moment, aquestes persones es tractaven des de les Unitats de Conductes Addictives (UCA) de la part forana que gestiona l’IMAS i que, concretament, són les de Palma Perifèria, Manacor, Inca, Calvià i Migjorn. Des de les UCAs es dissenya, s’avalua i s’implementa una resposta assistencial adequada a totes les persones que presenten una conducta addictiva, així com als seus familiars.

Durant l’any 2020, tot i els mesos de confinament, varen atendre un total de 1883 persones i varen constatar l’augment de la diversitat de patologies mentals associades al consum, i especialment de trastorns de personalitat. Davant d’aquest fet des de l’IMAS s’ha apostat per crear un servei específic per tractar les patologies duals, format per tres psicòlegs.

La vicepresidenta de l’IMAS, Magdalena Gelabert, assegura que «aquest nou programa és fonamental per atendre amb totes les garanties a les persones que tenen problemes d’addiccions i presenten una patologia dual».

En aquest sentit, cal destacar que les característiques de les conductes addictives dels usuaris amb una patologia dual no s'ajusten al patró prototípic d'abús o dependència de substàncies,  la qual cosa implicava que els professionals de les UCA hagguessin d’adaptar les respostes assistencials per aconseguir els objectius terapèutics i dur a terme una intervenció més intensa i amb una major freqüència.

Amb aquest nou servei, des de l’àrea d’Inclusió Social de l’IMAS es vol fer front a la nova realitat i als nous perfils del usuaris/es que sol·liciten tractament, especialment pel que fa referencia a intervenció a patologia dual, sobretot a trastorns de personalitat, amb la contractació de tres psicòlogues que implementaran aquest programa d’atenció als usuaris/es amb patologia dual, des de la perspectiva de gènere.

A més de realitzar les intervencions individuals i familiars corresponents, l’equip de psicòlogues farà una valoració psicològica general de personalitat a tots els usuaris/es que estan en tractament per dissenyar i implementar intervencions grupals als qui presenten una patologia dual.

Els objectius d’aquest nou programa, que es desenvoluparà de forma coordinada amb la Unitat de Salut Mental del Govern, és aconseguir que amb un tractament més específic a les seves necessitats, les persones que presenten problemes d’addicció amb una patologia dual millorin la seva autopercepció, augmentin els períodes entre consum de substància addictives i millorin en general el seu estil de vida.

Igualment, es volen dissenyar i implementar programes específics de prevenció en recaigudes, així com un programa d’intervencions grupals i, en definitiva, oferir-los una millor atenció psicològica.