Notícies

Notícies

L’IMAS posa en marxa el primer centre per a menors víctimes d’explotació sexual comercial infantil i adolescent

dimarts, 3. novembre 2020

Es tracta d’un centre especialitzat en el tractament del trauma complex derivat de la víctimització sexual d’’aquestes joves

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha posat en marxa un nou recurs, adreçat a menors víctimes d’ESCIA (explotació sexual comercial infantil i adolescent) o amb sospites d’haver-la patit. Es tracta d’un centre residencial especialitzat en el tractament del trauma complex derivat de la victimització sexual que pateixen aquestes joves, tal i com va anunciar el president de l’IMAS, Javier de Juan el passat mes de gener.

El centre, que funciona des del passat mes d’octubre consta de 8 places residencials i està format per un equip de professionals que consta d’un coordinador, dues psicòlogues especialistes en el tractament del traume complex, 8 educadors socials, 8 auxiliars educatius i l’equip de cuina i manteniment.

Durant el mes de setembre els treballadors del centre han realitzat una formació específica en el tractament de joves víctimes d’ESCIA per part de la Fundació Amaranta i els psicòlegs del Servei Terapèutic d’Infància i Família (STIF) de la direcció  insular d’Infància i Família de l’IMAS on han tractat temes com els factors de risc, els factors de protecció o l’atenció psicològica.

Aquest recurs està ubicat fora de l’entorn urbà,  ja que l’ESCIA és un fenomen que es dóna habitualment en les ciutats i una part important del tractamet per a les víctimes és que es trobin en un entorn segur.

El projecte educatiu d’aquest nou centre inclou, a més d’atenció individualitzada, teràpies corporals, teràpia amb animals i educació afectivosexual un tractament especialitzat en traumes complexes.

Aquest tipus de trauma es característic de persones que han estat abusades sexualment i pateixen una victimització sexual. La victimització provoca que les joves desenvolupin una sèrie de comportaments com el desinterès afectiu, la incapacitat d’establir vincles o la nula percepció de les conductes de risc, que fa necessari un tracatment específic i diferenciat del que es realitza en menors amb problemes d’addiccions o transtorns de conducta.

El projecte educatiu inclou també la figura dels mentors o referents positius ja que es duran a terme trobades amb altres joves que han viscut situacions semblants i que les han superat amb èxit.

El principal objectiu d’aquest nou programa és aconseguir que les joves puguin superar el trauma i puguin tornar amb les seves famílies biològiques o passar a un acolliment familiar terapeútic. En aquest sentit no hi ha un temps d’estada màxim o mínim al centre, ja que dependrà dels processos personals de cada una de les joves. En la mesura que sigui possible es tracta d’evitar que aquestes menors tornin a un centre residencial per a minimitzar el risc que puguin reproduir les seves conductes.

D’altra banda, el passat 19 d’octubre i seguint la proposta de la comissió d’experts es va anomenar una persona responsable de coordinar totes les actuacions que en matèria d’ESCIA es duguin a terme des de l’IMAS.