Notícies

Notícies

L'IMAS renovarà de manera automàtica tots els títols de família nombrosa que caduquin durant l’estat d’alarma

divendres, 27. març 2020

Es tracta d'una mesura per evitar desplaçaments i evitar que els titulars perdin els beneficis

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i les pròrrogues d’aquest, per tal d’evitar que els beneficiaris del títol de família nombrosa es puguin veure perjudicats i es deixin de percebre els descomptes i els beneficis, prevists a la normativa que el títol els hi confereix; així  com per tal d’evitar els desplaçaments innecessaris a les dependències de l’ IMAS per tramitar les renovacions, el president de l’ IMAS ha aprovat una resolució  mitjançant la qual es manté la vigència de quasi 500 títols de família nombrosa que finalitzaven entre el 14 de març (data de la declaració de l’estat d’alarma) i el dia 30 d’abril ( termini  que  s’ha considerat prudent per a que es normalitzi la situació excepcional del país) quedant tots prorrogats fins dia 1 de maig. 

 

La data de vigència que figura als títols no s’actualitzarà fins que finalitzin les mesures de contenció derivades de la declaració de l’estat de l’alarma però es podrà fer la comprovació de la vigència consultant el codi QR que figura als carnets individuals. Es comunicarà a l’AEAT aquestes renovacions a fi que els beneficiaris puguin seguir gaudint dels beneficis que els corresponen.