Notícies

Notícies

L’IMAS destina 700.000€ a ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials

dimarts, 29. octubre 2019

Les dues convocatòries s’adrecen tant a entitats que realitzen actuacions de suport als serveis socials municipals com a entitats que treballen la prevenció i la inserció de persones o col·lectius amb dificultats 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), obre dues noves convocatòria d’ajudes econòmiques dotades amb 700.000€. La primera convocatòria està dotada amb 400.000€ i està destinada a entitats que duen a terme actuacions que complementen la tasca dels serveis socials municipals, tant a les diferents barriades de Palma com als municipis de la part forana. L’altra convocatòria, dotada amb 300.000€ s’adreça a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials, centrades en el treball de prevenció i inserció de persones o col·lectius amb dificultats socials.

Serveis socials municipals
En el cas de la primera convocatòria l’objectiu d’aquestes ajudes és el de complementar els serveis socials municipals, donant suport econòmic a les entitats privades que no formen part de la Xarxa d’Inclusió Social i/o no tenen cap tipus de contracte o ajuda per part de les administracions i que treballen amb persones en risc o situació d’exclusió social.
 
Així, s’estableixen dues línies, una primera, dotada amb 350.000€ que inclou les actuacions de suport als Serveis Socials d’Atenció Primària. En concret les actuacions a les que fa referència són:
    • Atenció directa a barris i pobles (acollida, orientació, informació i derivació cap a altres recursos)
    • Treball sobre els usuaris (acompanyament, seguiment i tramitació de recursos, prestacions i altres ajuts)
    • Activitats de caràcter preventiu, d’informació i orientació i de suport social i psicològic a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, aïllament, risc d’exclusió social, etc.
    • Activitats de rehabilitació, integració i inserció social i/o laboral de persones i/o col·lectius amb dificultats socials, així com actuacions que complementin programes d’assistència de l’IMAS o dels serveis socials d’atenció primària.
    • Realització de projectes sorgits de les demandes i necessitats dels usuaris atesos.

La segona línia d’ajudes, dotada amb 50.000€ va destinada a les actuacions de suport per a persones amb situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut i fa referència a les activitats adreçades a la cobertura de les necessitats bàsiques d’aquestes persones, així com a l’acompanyament, suport, companyia i connexió amb els serveis de salut.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 11 de novembre.  Tota la informació sobre aquesta convocatòria està disponible a la seu electrònica del Consell de Mallorca al següent enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=44224

Projectes socials
En aquesta segona convocatòria, les ajudes econòmiques van destinades a finançar aquelles actuacions o projectes en matèria de serveis socials, que s’incloguin dins les actuacions següents:
    • Activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social.
    • Activitats d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones o col·lectius amb dificultats socials, així com actuacions que complementen programes d’assistència inserció i reinserció social de l’IMAS.

El termini per a la presentació de sol·licituds per als projectes relacionats amb aquestes actuacions i duits a terme al llarg del 2018 s’incia el 30 d’octubre i finalitza el proper 13 de novembre. Tota la informació referent a aquesta convocatòria es troba també a la seu electrònica del Consell, al següent enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=44383