SERVEIS DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I INNOVACIÓ SOCIAL

B) ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA VIGENTS

- Renovació de la concertació social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat auditiva
Places concertades i renovades: 190 places
Preu/plaça: 457,09 €/mes (IVA exempt)
Import renovació: 2.042.043,60 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys
Resolució renovació: Resolució de 29/07/2020 (BOIB núm. 158, de 12/09/2020)
 
FUNDACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITITVA (FUNDACIÓN ASPAS)
CIF: G07071921
Places concertades i renovades: 190 places
Import renovació: 2.042.043,60 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys (01/08/2020 al 31/07/2022)
 
- Renovació parcial de la concertació social del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament
Places concertades i renovades: 90 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 66,10 €/dia (IVA exempt)
Import renovació: 2.856.933,80 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys
Resolució renovació: Resolució núm. 242 de 12/02/2021 (BOIB, núm. 43, de 30/03/2021)
Resolució d'ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021): Resolució núm. 11207, de 30/07/2021 (BOIB núm. 140, de 12/10/2021)
 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS (Consorci APROP)
CIF: Q5755006C
Places concertades i renovades:
     90 centre de dia
     13 transport social
       8 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic.
Import renovació: 2.856.933,80 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys (15/02/2021 al 14/02/2023)
Ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021):
       6 centre de dia
Import ampliació: 7.932,00 € (IVA exempt)
 
- Renovació parcial de la concertació social del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física
Places concertades i renovades: 30 places
Preu/plaça: 66,22 €/dia (IVA exempt)
Import renovació: 874.104,00 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys
Resolució renovació: Resolució núm. 243 de 12/02/2021 (BOIB, núm. 43, de 30/03/2021)
 
ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM)
CIF: G07721970
Places concertades: 30 places
Import renovació: 874.104,00 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys (15/02/2021 al 14/02/2023)
 
- Renovació parcial de la concertació social del servei de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament
Places concertades i renovades: 76 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 92,36 €/dia (IVA exempt)
Import renovació: 5.324.240,40 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys
Resolució renovació: Resolució núm. 244 de 12/02/2021 (BOIB, núm. 43, de 30/03/2021)
 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS (Consorci APROP)
CIF: Q5755006C
Places concertades:
     76 residència
       5 suport a necessitats excepcionals
Import renovació: 5.324.240,40 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys (15/02/2021 al 14/02/2023)
 
- Renovació parcial de la concertació social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament
Places concertades i renovades: 54 places
Preu/plaça: 47,18 €/dia (IVA exempt)
Import renovació: 1.120.996,80 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys
Resolució renovació: Resolució núm. 1733 de 12/03/2021 (BOIB, núm. 50, de 15/04/2021)
 
COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
CIF: G07084445
Places concertades: 54 places
Import renovació: 1.120.996,80 € (IVA exempt)
Durada: 2 anys (15/03/2021 al 14/03/2023)
 
- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament
Places concertades: 586 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 66,10 €/dia (IVA exempt)
Import concertat: 9.365.851,00 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 10411 de 20/07/2021 (BOIB, núm. 137, de 07/10/2021)
Resolució d'ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021): Resolució núm. 11208, de 30/07/2021 (BOIB núm. 140, de 12/10/2021)
 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (AMADIBA)
CIF: G07758667
Places concertades:
     139 centre de dia
       57 transport social
       29 transport rural
       10 transport adaptat
       18 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic
Import concertat: 2.326.097,40 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
Ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021):
       25 centre de dia
        7 transport social
        4 transport rural
        1 transport adaptat
Import ampliació: 34.568,80 € (IVA exempt)
 
AMADIP. ESMENT FUNDACIÓ
CIF: G07065709
Places concertades:
     89 centre de dia
     14 transport social
       2 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic.
Import concertat: 1.340.847,20 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASOCIACIÓN AMITICIA
CIF: G07482029
Places concertades: 10 places
Import concertat: 145.420,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ A LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE MANACOR I COMARCA (APROSCOM)
CIF: G07065386
Places concertades:
     71 centre de dia
     22 transport social
     22 transport rural
       8 transport adaptat
       8 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic
Import concertat: 1.168.719,20 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
Ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021):
     14 centre de dia
       1 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic
Import ampliació: 19.361,00 € (IVA exempt)
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BALEARES (ASNIMO)
CIF: G07063217
Places concertades:
     20 centre de dia
     12 transport social
Import concertat: 314.705,60 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL DE BALEARES (FUNDACIÓ ASPACE)
CIF: G07053226
Places concertades:
     73 centre de dia
     37 transport social
     30 transport adaptat
     10 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic
Import concertat: 1.254.193,60 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
Ampliació de places fins 240 dies (Agost 2021):
     22 centre de dia
     15 transport social
     14 transport adaptat
Import ampliació:  32.865,60€ (IVA exempt)
 
CENTRO MATER MISERICORDIAE
CIF: R0700137C
Places concertades:
     99 centre de dia
     36 transport social
     16 transport adaptat
       2 suport extraordinari per necessitats excepcionals de tipus conductual o mèdic
Import concertat: 1.543.467,20 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
Ampliació de places fins 240 dies (Agost 2021):
     23 centre de dia
     11 transport social
      4 transport adaptat
Import ampliació: 32.700,40 € (IVA exempt)
 
PATRONAT DE L'AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D'INCA (PATRONAT D'INCA)
CIF: G07064199
Places concertades:
     85 centre de dia
     14 transport social
     14 transport rural
       2 transport adaptat
Import concertat: 1.272.400,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
Ampliació de places fins a 240 dies (Agost 2021):
       2 centre de dia
Import concertat: 2.644,00 € (IVA exempt)
 
- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic
Places concertades: 10 places
Preu/plaça: 66,22 €/dia (IVA exempt)
Import concertat: 145.684,00 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 10302 de 16/07/2021 (BOIB, núm. 137, de 07/10/2021)
 
ASSOCIACIÓ SILOÉ
CIF: G07682446
Places concertades: 10 places
Import concertat: 145.684,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)

- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física
Places concertades: 25 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 66,22 €/dia (IVA exempt)
Import concertat: 369.028,00 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 10286 de 16/07/2021 (BOIB, núm. 137, de 07/10/2021)
 
ASSOCIACIÓ BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (ASPROM)
CIF: G07068596
Places concertades:
     10 centre de dia
       2 transport social
       1 transport adaptat
Import concertat: 150.502,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCIDENTADOS CEREBRALES (REHACER)
CIF: G07675051
Places concertades: 15 places
Import concertat: 218.526,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o desenvolupament
Places concertades: 302 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 92,36 €/dia
Import concertat: 10.752.578,80 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 10301 de 16/07/2021 (BOIB núm. 136, de 05/10/2021), rectificada per Resolució núm. 10412 de 20/07/2021 (BOIB, núm. 137, de 07/10/2021)
 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (AMADIBA)
CIF: G07758667
Places concertades:
     82 residència
     18 suport a necessitats excepcionals
Import concertat: 3.021.616,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
AMADIP. ESMENT FUNDACIÓ
CIF: G07065709
Places concertades:
       47 residència
         3 suport a necessitats excepcionals
Import concertat: 1.627.316,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ A LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE MANACOR I COMARCA (APROSCOM)
CIF: G07065386
Places concertades:
     25 residència
       6 suport a necessitats excepcionals
Import concertat: 928.545,40 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL DE BALEARES (FUNDACIÓ ASPACE)
CIF: G07053226
Places concertades:
     36 residència
     11 suport a necessitats excepcionals
Import concertat: 1.370.837,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
CENTRO MATER MISERICORDIAE
CIF: R0700137C
Places concertades:
    41 residència
      2 suport a necessitats excepcionals
Import concertat: 1.410.754,20 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
PATRONAT DE L'AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D'INCA (PATRONAT D'INCA)
CIF: G07064199
Places concertades: 71 residència
Import concertat: 2.393.509,40 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)
 
- Concertació social pel procediment d’urgència del servei de residència per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic
Places concertades: 10 places
Preu/plaça: 92,51 €/dia (IVA exempt)
Import concertat: 337.661,50 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 104300 de 16/07/2021 (BOIB núm. 139, de 09/10/2021)
 
ASSOCIACIÓ SILOÉ
CIF: G07682446
Places concertades: 10
Import concertat: 337.661,50 € (IVA exempt)
Data formalització: 20/07/2021
Durada: 1 any (21/07/2021 al 20/07/2022)