Amb data 29 d'abril de 2020 es publica la resolució del president de l'IMAS per la qual aprova la convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums de les especialitats de Metge/essa/, infermer/a, educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial del manteniment, de conformitat amb la Resolució del president ,d’1 d’abril de 2020.

Trobareu tota la informació a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i aquí

Per altra banda, adjuntam la resolució del president de procediment extraordinari i d'emergència per la selecció del personal interí essencial de l'IMAS degut a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.