Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

2020/85/CSER Contratación del servicio de cátering para el centro de día Can Clar de Llucmajor

divendres, 30. octubre 2020
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Para más información acceder al perfil del contratante del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de la Plataforma de Contratación del Sector Público

También se puede acceder específicamente a la información relativa a esta licitación a través del seguiente enllace:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2020/56/EXCL Contractació patrimonial, exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, d'arrendament inmoble per a centre de primera acollida "Tramuntana" per a adolescents

dimarts, 27. octubre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/102/CSER Contractació relativa al servei de coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres de reforma integral de la Residència i Centre de Dia Miquel Mir, en el terme municipal d'Inca, dependent de l'Institut Mallorquí de Socials

dimecres, 21. octubre 2020
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/99/COBR Contractació relativa a les obres de reforma integral de la Residència i Centre de Dia Miquel Mir, en el terme municipal d'Inca, dependent de l'Institut Mallorquí de Socials

dimarts, 29. setembre 2020
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

Contracte menor per al servei preventiu i correlatiu dels equips contra incendis de la residència de pensionistes La Bonanova

dilluns, 21. setembre 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 d'octubre de 2020

2020/61/CPRI Contractació de l'assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i del seu personal

dimecres, 16. setembre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/104/CSUB Contractació del subministrament de mobiliari geriàtric, mobiliari per bugaderia, i ajudes tècniques per a banys per a la Residència Bartomeu Quetglas de Felanitx de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

divendres, 11. setembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

2020/31/CPRI Contractació de l'assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

divendres, 11. setembre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor relatiu al servei de gravació i edició d'un curtmetratge audiovisual sobre el servei d'acolliments familiars

dimecres, 9. setembre 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit: 14 h. del dia 23 de setembre de 2020

Contracte Menor per instal·lar un mòdul prefabricat d'aïllament per als usuàris/es en cas de positiu per COVID-19 al centre de Sa Placeta.

dimecres, 26. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 02 de setembre de 2020 a les 14 hores.

Pàgines