Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 7. abril 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 20 d'abril de 2015

 

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a l'any 2015, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 17. març 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de març de 2015

Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimarts, 24 de març de 2015, a les 12 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

 

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta i façanes del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. març 2015
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 31 de març de 2015

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centres residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 3. març 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Contracte de servei de personal de suport per a l'antenció de la Sra. MCRP en el centre residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

 

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació de les obres de reforma interior de la quarta planta, nivell 1, mòdul A de la Residència la Bonanova

dilluns, 1. desembre 2014
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Tancada
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de desembre de 2014

 

Contracte per al desenvolupament dels programes formatius d'inserció social i laboral per a destinataris de la renda mínima d'inserció per als anys 2015 i 2016

dilluns, 17. novembre 2014
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 1 de desembre de 2014  a les 14 hores.

 

Pàgines