Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Cartera de serveis socials, menors i família

Regulació dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupament de la cartera de serveis

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017. Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració