QÜESTIONARI PER AL DIAGNÒSTIC COMUNITARI SOBRE CONSUM DE DROGUES I CONDUCTES ADDICTIVES

En compliment del Pla sobre drogodependències i altres addiccions  de Mallorca i el seu objectiu de donar suport a l'elaboració dels Plans Municipals, l'IMAS ha elaborat aquest qüestionari per al diagnòstic de la situació del municipi.

Aquest qüestionari es posa a l' abast per quan l'Ajuntament decideix elaborar o renovar el seu pla amb el suport de l'equip de prevenció comunitària.

Tal com recomana l'Estratègia Nacional sobre Drogues, el qüestionari recull de manera diferenciada les dades per distinció de gènere a fi de poder ajustar les actuacions posteriors.

Seràn les comissions de cada Pla Municipal les que podràn decidir els terminis i la població a la qual interesa dirigir el qüestionari.

Per qualsevol dubte us podeu dirigir a l'equip de Prevenció Comunitària per correu electrònic (spc@imas.conselldemallorca.net) o per teléfon: 971 763325 ext 1221, ext 1220, ext 1236 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h

 
 
1 Inici 2 Continuar 3 Continuar 4 Continuar 5 Continuar 6 Finalitza
Dades personals