Infància i Família

Famílies nombroses

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies nombroses a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les prestacions i recursos dels quals es poden beneficiar.

Per a més informació sobre horaris, tràmits i documentació consultau la seu electrònica.

Cita prèvia

AVÍS!: Haurà d'acudir a la seva cita a l'hora establerta. Passats 20 minuts de l'hora concertada, no es podrà accedir al recinte. Es podrà accedir 20 minuts abans de la cita prèvia. 

* Per l'obtenció o renovació del seu títol de Família Nombrosa és imprescindible reservar cita prèvia

* Enllaç a la web de Cita Prèvia

* Telèfon gratuït 900 100 444

.