Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residència Huialfàs i les Llars dels Menors de l’IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 4. novembre 2015
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 14 de desembre de 2015

 

Ateses les errades detectades al document Annex 2 Model d'oferta econòmica del Plec de Clàusules Administratives, es deixa sense efecte i s'ha penjat el nou Annex 2 que substitueix a l'anterior i és el que s'ha de presentar en el sobre 2.

Atesa la modificació de l'Annex 2 i, que per tant l'import màxim de licitació és 1.594.814.20 € i que no varien els preus unitaris la mesa de contractació farà servir aquest import a la fórmula per valorar l'oferta econòmica.