Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimecres, 23. setembre 2015
Tipo Contratante: Serveis
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.