Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al personal dels centres residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 2. juliol 2015
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2015  a les 14 hores.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RECTIFICAT (Veure resolució rectificació d'errades)