Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser per a la seu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 11. juny 2015
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 de juny de 2015  a les 14 hores.